Magnus Lindqvist, produktionsledare


Vad är det roligaste med att jobba som Produktionsledare?
Det är framförallt kollegorna och de nya utmaningarna jag ställs inför. Sedan är det otroligt god stämning vilket gör det extra roligt.

Beskriv kort ditt jobb på TFS?
Arbetet som produktionsledare innebär att jag planerar, leder och fördelar det vardagliga arbetet. Min roll innebär även tekniskt arbete samt att jag räknar på jobb, jag arbetar nära tekniker, projektledare och administration.

Varför valde du installationsbranschen?
Jag valde denna bransch pga. kontakter och hur jag är. Jag kände den tidigare ägaren och han ordnade jobb åt mig, han visste att jag är duktig och lättlärd. Min bakgrund är teknisk via sjöbefälsskolan, men jag är över lag teknikintresserad och vill lära mig nya saker.

Vilka egenskaper bör en produktionsledare ha?
Det är viktigt att vara tillmötesgående och kunna ha en bra och öppen dialog med de anställda, att vara trevlig anser jag är viktigt, sedan är det fördelaktigt om man har teknisk erfarenhet av arbetet rent tekniskt.