Om oss

Det finns en filosofi 
bakom vår tekniska service


Oavsett bransch är en funktionell fastighet en av de viktigaste förutsättningarna för att verksamheten ska fungera fullt ut och vara lönsam.
Vi är alltid tillgängliga och med rätt kompetens projekterar, installerar och anpassar vi system för ventilation, energi, värme och kyla för att nå önskade resultat.

​​​​​​​Vi skapar goda inomhusmiljöer samtidigt som vi sänker de totala kostnaderna för fastighetsägaren och för de som använder fastigheten. Det sker genom service, förebyggande underhåll, utvecklingsåtgärder och driftansvar för fastighetstekniska system. Vår starka marknadsposition har vi uppnått genom att konsekvent följa vår grundfilosofi sedan starten 1993: Att utföra våra uppdrag på avtalad tid och med rätt kompetens oavsett svårighetsgrad. En filosofi som fungerar och som ger oss nöjda kunder och långvariga relationer.
​​​​​​​
En viktig grund i vårt arbete är teknisk kompetens och vidareutvecklingen av den. Idag arbetar ca 200 medarbetare för att uppfylla våra och våra kunders högt ställda krav. Merparten av våra medarbetare kallar vi multitekniker.
Teknisk Fastighetsservice AB finns idag på 16 orter i Norrland med huvudkontor i Sundsvall.

Oavsett uppdrag 
är vår service densamma


Våra kunder är fastighetsägare inom industri, offentlig och kommersiell verksamhet. Det innebär att vi i arbetar med såväl små, enskilda fastigheter som med stora industrifastigheter och att våra uppdrag varierar utifrån kundens och fastighetens behov.
​​​​​​​
För små fastighetsägare kan vårt uppdrag handla om enstaka insatser varje år medan ett uppdrag inom exempelvis tillverkningsindustrin innebär service, underhåll och utveckling av själva fastigheten och de fastighetstekniska funktionerna. Allt för att verksamheten ska löpa med hög effektivitet dygnet runt.