Våra medarbetare utför varje uppdrag med både hjärta och hjärna


Att arbeta hos oss betyder att du, förutom en trygg och säker arbetsmiljö, har en arbetsplats som erbjuder kundkontakter, inspirerande arbetsuppgifter och utveckling. Vi arbetar för att skapa en bra atmosfär. Det märker det flesta som besöker oss. Här hälsar vi glatt på nya besökare och får alla att känna sig välkomna.

Självklart ställer vi höga krav på arbetsinsatserna och varje medarbetare ska medverka aktivt till vårt fortsatt goda resultat och bidra till förbättringar genom förslag på korrigeringar och nya åtgärder.

Ekonomichef

Placering: Sundsvall
Som ekonomichef hos Teknisk Fastighetsservice har du det övergripande ansvaret för ekonomifunktionen i företaget när det kommer till ekonomistyrning och rapportering såväl som administration. Tjänsten som ekonomichef är utmanande och innefattar ansvar för de områden som en ekonomiavdelning kan tänkas behöva hantera i ett bolag av denna storleksordning, såsom års- och månadsbokslut, rapportering till ledning och styrelse, finansieringsfrågor, säkerställa att rutiner och processer är väl fungerande, ansvar för upprättande av budget och att ekonomi- och administrationsfunktionen har de kunskaper och resurser som krävs för att stötta resten av organisationen i den dagliga verksamheten.
Läs mer här >>