Energi & Hållbarhet

I takt med stigande energipriser och en omvärld där ribban för klimat- och hållbarhetsarbete hela tiden höjs, blir det allt mer motiverat att se på sitt objekt, projekt eller verksamhet ur energi- och hållbarhetsaspekt.

Energikonsultation

Behöver ni hjälp med att uppfylla interna och externa lagar och krav? Vilkaåtgärder krävs för att ni ska uppnå era mål? Från en timmes konsultation till mer omfattande öch detaljerad utredning med lönsamhetskalkyler kan vi hjälpa er.

Drivande av energiprojekt, från utredningar och genomförande till uppföljning och verifiering. Ett lyckat energieffektiviseringsprojekt ska ge utlovad och varaktig förbättring. Detta säkerställs genom ett aktivt och strukturerat arbete från utredning till verifiering av resultatet.

Energideklarationer

Vi utför energideklarationer enligt Lag (2006:985). Energideklarationen ger en klassning av byggnadens energiprestanda och jämförelse med liknande byggnader, samt ger förslag på kostnadseffektiveringsåtgärder.

Löpande energiöversyn (Controller)

Vi kan jobba löpande med att övervaka er energianvändning, komma med analyser, och hitta avvikelser som är svåra att hitta med konventionell driftövervarkning och som oupptäckta kan ligga och kosta pengar under lång tid.

Byggnadscertifieringar

Certifieringar säkerställer att hållbarhetsfrågorna belyses i hela arbetsprocessen. De ger möjlighet till gröna lån och finansiering och är en tydlig kvalitetssäkring av era projekt. Ni bygger förtroende för ert varumärke och ökar samtidigt efterfrågan från hyresgäster och investerare. En vinst för er, samhället och miljön.

Miljöbyggnad – Samordning
Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering inriktad på nybyggnation och ombyggnation. Genom noggrann kontroll av huset med sexton olika indikatorer för energianvändning, innehmiljö och material säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden du vistas i är bra för dig och för miljön.

Miljöbyggnad iDrift – Samordning och handläggning
Miljöbyggnad iDrift är ett effektivt verktyg som skapar miljö- och klimatnytta genom åtgärder och certifiering av byggnader i drift.

Green Building - Samordning och handläggning
Certifieringen fokuserar på byggnadens energianvändning och energieffektivisering och kan utföras på både nya och befintliga byggnader.

Kontakt

Energiingeniör

Jonas Olevik

​​​​​​​

070-600 13 02

jonas.olevik@tfservice.se
Affärsområdeschef Automation

Patrik Willskytt

​​​​​​​

070–600 48 97

patrik.willskytt@tfservice.se