Visselblåsning

För oss på Teknisk Fastighetsservice AB är det mycket viktigt att vi har en arbetsmiljö som är säker, rättvis och transparent. Vi uppmanar alla att berätta om misstänkta missförhållanden eller oegentligheter. Vi vill att alla anställda, kunder, leverantörer eller andra stakeholders ska känna dig sig bekväma med att lämna in uppgifter, och kunna lita på att det tas på allvar.
Vi använder leverantören WhistleLink för hantering av inkomna visselblåsarärenden och du förbli anonym genom hela processen. Läs mer på länken nedan.